Quan hệ ba người đáng kinh ngạc với gái điếm Nhật Bản