Nữ công nhân Nhật Bản ghi lại cảnh quan hệ tình dục với đồng nghiệp