Người mẫu Nhật Bản tuyệt vời lần đầu tiên được thổi kèn