Maiko bị ám ảnh bởi việc quan hệ tình dục với học sinh của mình trong lớp học và nhà vệ sinh.