Không thể ngờ chính bố ruột của mình lại khốn nạn đến vậy