Đến tận nhà đưa em vào khách sạn để tiếp 2 khách vip