Dẫn người yêu đi xin việc rồi cuối cùng mất luôn cả người yêu