Cô bé Nhật Bản một mình chấp tất cả các con gà trống