Chê chồng yếu sinh lý, qua ngoại tình với anh hàng xóm